WiiMote Cam

Obsługa » WiiMote Cam

  • Calibration Board
    Calibration Board
  • Punkty kalibracji 1,2,3
    Punkty kalibracji 1,2,3

W poprzednim trybie napisałem, że stół wygląda jak prawdziwy, ale tylko z punktu kamery. W tym trybie staramy się śledzić "kamerę" ... albo obserwatora. Nie mogę śledzić oka... ale mogę śledzić diode IR.

 

Do śledzenia "kamery" używamy dwuch sztuk kamer zamontowanych w WiiMote'ach. Są one ustawione w tak, by widziały diodę umieszczoną np. na czapce gracza. Filmy na tej stronie zostału zrobię po mieszczeniu diody na kamerze.

 

Zanim będzie możliwe śledzenie diody należu skalibrować kamery. Do tego celu należy użyć "narzędzia" do kalibracji. To nażedzie to poprostu 4 diody w znanym położeniu. Podczas kalibracji program musi znać położenie względne tych diód. Jest ono wprowadzane po wybraniu Setup Calibration Board. Wprowadza położeniue 3 punktów względem pierwszego. Ja wpisałem tylko p2-X, p3-Y, p4-X i p4-Y. W pozostałych polach zostawiłem wartość 0.0. Jednostka nie ma znaczenia.  Ja wpisałem w milimetrach, ale równie dobrze mogą to być cale. Najważniejsze są proporcje.

 

W dwóch ramkach pod menu widać wykryte przez kamery punkty, a poniżej stan baterii w WiiMote'ach. Proces kalibracji rozpoczynamy wybierając Start Calibration. W miejsce tej opcji pojawi się licznik zarejestrowanych klatek. Do kalibracji potrzeba 20 klatek. Nie należy obracać nażedzia do kalibracji o kąt większy niż 30 stopni. Po zebraniu 20 pojawi się pocja Calculate Cameras Params oraz poniżej niej Reset Capturing (kasuje zebrane wczesniej punky). Obliczanie kalibracji kamer potrwać może kilka minut (na i5-2500 trwa to około 10-15 sek.). Po obliczeniach jakość kalibracji jest wyświetlana poniżej ramek z kamer. CalibrationQuality im mniejsze tem lepsze. Wynik poniżej 10.0 się OK.

 

Od tego momentu zamiast "narzędzia do kalibracji" używamy pojedyńczej diody.

Skalibrowane kamery śledzą punkt, ale układ wpółrzędnych jest względem jednej z kamer. By wszystko działało musimy wiedzieć gdzie znajduje sią stół i jakie ma wymiary. W tym celu należy umieścić "kamerę" na trzech punkach wyświetlanych na ekranie. Punk jest oznaczany czerwonym rombem. Pierwszy punkt jest w lewym dolnym rogu. Po umieszczeniu "kamery" na tym punkcie wybieramy Set Point 1 z menu. Potem drugi punkt (prawy dolny róg). Trzeci punkt znajduje się na środku stołu. Nie trzeba umieszczać kamery dokładnie na tym punkcje, ale możliwie blisko jego na powierzchni ekranu. Po zapamiętaniu trzeciego punku śledzenie "kamery" będzie działać natychmiast.

 

Tu dwie uwagi:

  1. Po skończeniu kalibracji warto wyść z menu (klawisz ~) by zostały zapisane wyniki kalibracji.
  2. Zwróć uwagę, że przy wyznaczaniu 3 kolejnych punktów do używanych do wyznaczenia położenia i rozmiaru stołu posługiwałem się terminem "kamery". Śledzona dioda nie jest kamerą. Można ją przesunąć względem punktów tak, by kamera była we punkcje.

Kalibrację należy powtarzać gdy kamery zostaną poruszone. Po skalibrowaniu kamer można ładować różne stoły. Można też wyjści z programu. Parametry kalibracji są odczytywanie przy uruchamianiu programu.