Uaktualnienie

  • Nowy asysten ustawień
    Nowy asysten ustawień

v.4-7 v.4-8

Zmiany:

  • Nowa struktura menu.
  • Nowy asystent ustawien.
  • Nowe opcje w menu.
  • Head Tracking działa już z HyperPin.
  • Nie powinny się już zamieniać miescami kamery po restarcie/uruchomieniu programu.
  • Zmiany w procedurze kalibracji.
  • (v.4-8) Now opcja"New Light System". (Włączona zapobiego poruszaniu plamy światła gdy przemieszcza się kamera/gracz.  http://www.youtube.com/watch?v=PtuNQKkWt-M

Wskazówka. Nie machać szybko ręką podczas kalibracji. Kamery rejestrują rozmazane plam światłą.