Static Cam

Obsługa » Static Cam

  • Menu
    Menu

Stół jest rysowany w taki sposób, by wyglądał jak prawdziwy.... chociaż tylko z punktu kamery.

W menu są nowe opcje:

  • Light0 A i Depth bias - by rysować stół prawidłowo musiałem "popsuć" oświetlenie. By było użyteczne, należy skorzystać z tych 2 opcji. Gdy kamera jest "nisko" i "gaśnie" światło (gdy zmieniejszamy Cam Y) to należy zwiększyć Litght0 A, ale jak najmniej. Zwiększająć Depth bias zmieniamy wielkość "spotu" od lampy wyszącej nad stołem (często ustawiam na 1000.0).  (usunięte w v0.2)
  • Translation Z i Scale Z - stół teraz można przemieszczać w pionie i w skalować z pionie. Gdy Translation Z = 0 "szyba" stołu jest powierzchnią ekranu.
  • TableAngle - zmienia kąt nachylenia stołu wzdłuż osi X. Wartość TableAngle = 0 to ustawienie "szyby" stołu równolegle do ekranu.

 

[27.03.2013 uaktualnione dla v0.2]