Future Pinball

Obsługa » Future Pinball

 • Menu
  Menu

Stół jest wyświetlany tak samo jak jak to robi Future Pinball, ale:

 • Po załadowaniu jest wyczentrowany i poiększony przy zachowaniu apektu
 • Z menu możesz zmieniać ustawienia, które wcześniej musiałeś modyfikować w rejestrze (i natychmiast widzisz ich efekt)
 • Wyjście z menu (klawiszem ~) spowoduje utworzenie w katalogu BAM pliku: "nazwa_stołu.cfg".
 • Przy późniejszym załadowaniu stołu ustawienia są odczytywane właśnie z tego pliku.

Opcje menu:

 • Cam X/Y/Z - położne kamery. W rejestrze to: ArcadeCameraX/Y/Z
 • Light0 X/Y/Z - położenie światła.  Tych opcji nie można zmienić w rejestrze.
 • Light0 switch - wyłącznika światła. Dla niektórych stołów łatwiej wyłączyć światło niż próbować je prawidłowo ustawić. (usuniete w v0.2)
 • Light size - Jeśli wybrazisz sobie żarówkę nad stołem, to teraz możesz zmieniać jej rozmiar. Niska wartość parametru oznacza dużą żarówkę. Duża żarówka rzuca duża plamę światła na stół. Domyślna wartość dla FP to 1.0. Liczba bliska zeru (ale większa od zara) da duża plamę światła. Duża liczba da małą plamę światła. Wartość mniejsza niż 0 spowoduje błędne oświetlenie stołu (ale spróbować zawsze możesz).(dodane w v0.2)
 • Light strength - Intensywność światła. Wartość domyślna FP to 0.75. Wartość =0 to wyłączone światło. (więc usunołem niepotrzebny light switch). W trakcie testów dobre wyniki dało ustawienie Light strength = 0.3 i Light Size = 0.010.  (dodane w v0.2)
 • Light diffuse - Domyślnie 1.0. Ustawienie wartości większej od 1.0 jest widoczne na przeźroczystych elementach. (dodane w v0.2) 
 • TranslateX/Y - przesunięcie stołu. Domyślnie 0.0;
 • Scale X/Y - skalowanie stołu. Domyślne 1.0

 

[27.03.2013 uaktualnione dla v0.2]