Co zmienia BAM.

BAM » Co zmienia BAM.

  • Po załadowaniu stołu jest on automatycznie cnetrowany i skalowany tak, by był możliwie największy przy zachowaniu proporcji
  • Łatwa zmiana położenia kamery z menu (nie trzeba modyfikować wpisów rejestru)
  • Łatwa zmiana położenia oświetlenia stołu (znowu nie trzeba modyfikować wpisów rejestru)
  • Natychmiastowy efekt wprowadzanych zmian
  • Automatyczny zapis zmian dla wybranego stołu (można mieć różne ustawienia dla różnych stołów)


Ale BAM nie powstał dla żadnego z powyższych powodów. Zmienia on sposób renderowania tak, by stół wyglądał jak prawdziwy. Zamiast czytać ten tekst lepiej obejrzeć film.