Co jest złego w trybie Arcade Mode?

BAM » Co jest złego w trybie Arcade Mode?

  1. Rzut izometryczny. Powoduje brak perspekywy. Wszystkie elementy są widoczne pod tym samym kątem. Taki widok pozbawia zbudowane kabiny realności.
  2. Niewygodna regulacja położenia stołu i jego skalowania.
  3. Konieczność zmiany ustawień takich jak położenie kamery, światła przez modyfikacje rejestru.